Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.08.2020 г.

 


Акцентите са:

 


Въпроси по ЗДДС относно намалената ставка по ЗДДС.

 

Въпроси по ЗДДС относно дистанционни продажби.

 

Решение на СЕС по преюдициално запитване на РС Хасково относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение.

 

Решение на СЕС относно определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, КСО, ЗСч.