Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.09.2020 г.

 


Акцентите са:

 

Накратко за кеш пулинга.

 

Несъстоятелност и отговорност на управителя.

 

Място на стопанска дейност - третиране от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за счетоводството.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.

Назад към рубриката