Следващ брой

Следващият брой на издание: Труд и осигуровки ще бъде публикуван на 15.10.2020 г.

 


Акцентите са:

 

Преглед на съдебната практика относно основанията по чл. 328 от Кодекса на труда за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие.

 

Актуална практика на Съда на Европейския съюз относно условията за издаване на удостоверение А1 и неговото действие.
 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.