Съдържание (134/2020)

Съдържание (134/2020)

 

Издание: Данъци и счетоводство

 

Съдебна практика - ЗДДС

 

Актуална съдебна практика по Закона за данък върху добавената стойност

Моника Петрова, данъчен експерт

            

ЗДДС. Разпоредбата на чл. 90 от Директива 2006/112/ЕО при неплащане на доставка

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Актуално

 

Новата СИДДО със Саудитска Арабия – кратък преглед и прилагане

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Дискусионно - Данък при напускане и МСД

 

Новият данък при напускане и третиране на трансферите към и от място на стопанска дейност

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Дискусионно - емисии парникови газове

 

ЗСч. Отчитане на квоти за парникови газове

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор 

 

Дискусионно - ЗОПБ

 

ЗОПБ. Договори за неопределен срок с физически лица 

Александра Атанасова, адвокат     

 

Полезна информация

 

Несъстоятелност и отговорност на управителя

Александра Атанасова, адвокат

 

Казуси

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. Маркетингова кампания с предоставяне на подаръчни карти в зависимост от извършени покупки

Румяна Йорданова, Даниела Петкова

 

ЗДДС. ЗКПО. Брак на готова продукция

Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Продажба чрез склад на Амазон в Германия при регистрация по ДДС и в Германия

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Изработване на софтуер за дружество от ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на маркетингови услуги, извършени в трета страна             

Ганка Петрова, данъчен експерт      

 

ЗДДС. Погрешно документирана първоначално доставка от румънски доставчик

Ганка Петрова, данъчен експерт

                           

ЗДДС. Обезщетение за обогатяване без основание за сметка на другиго

Ганка Петрова, данъчен експерт     

 

ЗДДС. Корекция на ДК при последователна продажба на сграда и земя 

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

                                          

ЗКПО. Разходи за PCR тест

Кети Славова, данъчен експерт

                           

ЗКПО. Прекратяване на МСД в чужбина и пренасяне на загуба при метода „Освобождаване с прогресия”    

Кети Славова, данъчен експерт      

 

ЗКПО. Безвъзмездна помощ с цел запазване на заетостта на работниците

Румяна Йорданова, данъчен експерт      

 

ЗКПО. Авансови вноски при преобразуване чрез промяна на правната форма

Румяна Йорданова, данъчен експерт      

 

ЗДДФЛ. Трудов договор с чуждестранно лице за работа по интернет в България

Евгения Попова, данъчен експерт

        

ЗДДФЛ. Нощувки и кетъринг на чуждестранни работници по договор за предоставяне на персонал

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

СИДДО. Удържани данъци в Китай

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант                  

             

ЗЗД. Погасителна давност на задължение за наем към община

Александра Атанасова, адвокат

 

Следващ брой

 

Следващ брой