Следващ брой

Следващият брой на издание: Труд и осигуровки ще бъде публикуван на 15.11.2020 г.

 


Акцентите са:

 

Коментар на предстоящите промени в Кодеса на труда (при обнародване  на промените в "Държавен вестник").

 

Актуална практика на Съда на Европейския съюз относно условията за издаване на удостоверение А1 и неговото действие (продължение).
 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.

Назад към рубриката