Съдържание (137/2020)

Съдържание (137/2020)

 

Издание: Труд и осигуровки

 

Европейско законодателство и практика на СЕС

 

Актуална практика на Съда на Европейския съюз относно условията за издаване на удостоверение А1 и неговото действие

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Предложение на ЕК за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно адекватни минимални работни заплати в ЕС

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Решение на ВАС


Решение на ВАС относно задължителни осигурителни вноски за физическо лице, упражнявало дейност на свой риск и за своя сметка, но без регистрация по БУЛСТАТ
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 

Полезна информация

 

Разлика между надомната работа и работата от разстояние

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Казуси

 

КСО. ЗДДФЛ. Граждански договори с  украински граждани, полагащи труд извън България

Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

Въпроси – отговори

 

КТ. Действия на работодател при пенсиониране на служител по договор по чл. 111 от КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

КТ. Сумирано изчисляване на работното време при работа на смени и полагане на нощен труд

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП


КСО. Дължимост на осигурителни вноски при неизплатено обезщетение по чл. 331 от КТ

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


КСО. Относно промяната в НООСЛБГРЧМЛ от 11.08.2020 г.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


КСО. Задължителни осигурителни вноски при сключен ТД с гражданин на Молдова

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Следващ брой

Следващ брой

Назад към рубриката