Следващ брой

Следващият брой на издание: Труд и осигуровки ще бъде публикуван на 15.02.2021 г.

 


Акцентите са:

 

Промени в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2020 г. на самоосигуряващите се лица.


Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.

 

Назад към рубриката