Съдържание (бр. 145/2021)

Съдържание (145/2021)

 

Издание: Труд и осигуровки

 

Коментари - промени в нормативни актове

 

Преглед на промените в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, въведени с ПМС № 9 от 15 януари 2021 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2020 г.)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Промени в Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. на министъра на финансите

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Увеличава се броят на дните неплатен отпуск, които през 2021 гсе зачитат за осигурителен стаж

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Актуално -  практика на СЕС и ВКС

 

Решения на СЕС по жалби на Унгария и Полша срещу Директива (ЕС) 2018/957 относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Решение на СЕС относно приложимост на Директива 96/71/ЕО и при международния автомобилен транспорт

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Критичен преглед на ТР № 4/2017 от 01.02.2021 г. на ВКС относно прекратяването на трудовото правоотношение от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, 6 и 11 КТ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Актуално - помощи на медицински специалисти

 

КСО. ЗДДФЛ. Помощи на личните лекари -  Covid-19

Димитър Бойчев, Евгения Попова

 

Полезна информация 

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2020 г. на самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. ЗДДФЛ. Осигуряване и облагане на собственик на ЕООД, получил възнаграждение за 2020 г. като годишен бонус м. декември

Димитър Бойчев,  Людмила Мермерска

 

КСО. Корекции при внесени осигуровки при получен годишен бонус по ТД  през м. февруари 2021 г.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Въпроси – отговори

 

КСО. Особености при осигуряване без трудово правоотношение и подаване на Декларация обр. № 1

Борислав Димчев, експерт по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Декларация обр. № 1 от СОЛ при осигуряване на максимален осигурителен доход по ТД
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


ЗЗО. Декларация образец № 1 при максимален осигурителен доход  и наследствена пенсия

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване


ЗЗО. Осигуряване на руски гражданин, пенсионер - собственик на ЕООД в България

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 

Следващ брой

 

Следващ брой

 

Назад към рубриката