Следващ брой

Следващият брой на издание: Данъци и счетоводство ще бъде публикуван на 01.05.2021 г.

 


Акцентите са:

 

Промените в Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагането му, в сила от 01.07.2021 г.

 

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Коментар относно данъчни схеми.

 

Нов подход на счетоводно отчитане на дейността по добив (копаене) на криптовалута.

 

Счетоводно третиране на сделките по продажба на стоки или услуги в замяна на криптовалута.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.

Назад към рубриката