Следващ брой

Следващият брой на издание: Данъци и счетоводство ще бъде публикуван на 01.06.2021 г.

 


Акцентите са:

 

Промените в Наредба № Н-9 от 2009 г. и Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на ДДС.

 

Промените в  Наредба № 4 от 2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки (при обнародване на промените).

 

Коментар относно данъчни схеми.

 

Данъчно третиране на брак и липси на материални запаси от гледна точка на ЗКПО - актуална практика.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.

 

 

Назад към рубриката