Следващ брой

Следващият брой на издание: Труд и осигуровки ще бъде публикуван на 15.08.2021 г.

 


Акцентите са:

 

Уронване на престижа и доброто име на работодателя чрез разпространение на поверителна информация във  Facebook.

 

Казус относно осигуряване при триъгълна ситуация“.


Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.

Назад към рубриката