Следващ брой

Следващият брой на издание: Труд и осигуровки ще бъде публикуван на 15.10.2021 г.

 


Акцентите са:

 

Изисквания при електронна обмяна на документи между работника или служителя и работодателя.

 

Осигуряване и облагане на съдружник - чуждестранно лице от ЕС, полагащо личен труд в чужбина.

 

Трудово законодателство, осигуряване и облагане на възнаграждение по трудово и извънтрудово правоотношение на непълнолетно лице.


Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.

Назад към рубриката