ЗСч. Приложимост на дефиницията на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч при отчитане единствено на приходи от лихви по заем

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.