Следващ брой

Следващият брой на издание: Данъци и счетоводство ще бъде публикуван на 01.11.2021 г.

 


Акцентите са:

 

Предизвикателствата при ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания при новите завишени размери на облекченията.

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за данък върху добавената стойност.

 

Разходи за конфигуриране и персонализиране на софтуер под наем.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.