Решение на СЕС относно преюдициално запитване дали правото на съюза допуска данък при източника върху фиктивна лихва при безлихвен заем при вътрешногрупови сделки

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.