Следващ брой

Следващият брой на издание: Труд и осигуровки ще бъде публикуван на 15.12.2021 г.

 


Акцентите са:

 

 

Относно правата на работниците и служителите при недопускане до работа.

 

Относно корекция на Таблици № 1 и  № 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2020 г.


Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.

Назад към рубриката