ЗСч. ЗДДС. ЗКПО. Префактуриране на ел. енергия от наемодателите при компенсация по РМС № 739

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.