ЗДДФЛ. Относно задължение за деклариране в Справката по чл. 73, ал. 1 на предоставен аванс по предварителен договор за продажба на МПС

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.