ЗДДФЛ. Относно различията в информацията в Справката по чл. 73, ал. 6 и Декларация обр. 1

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.