Съдържание (169/2022)

Съдържание (169/2022)

 

Коментари - косвени данъци

 

 

Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 година

Моника Петрова, данъчен експерт
 

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“, Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Коментари - преки данъци

 

 

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2022 г.

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Счетоводно и данъчно третиране на продажбата с обратен лизинг в контекста на измененията на ЗКПО от 2022 г.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Следващ брой

 

Следващ брой