Съдържание (171/2022)

Съдържание (171/2022)

 

Актуално

 

Авансови вноски по реда на ЗКПО

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

Дискусионно - компенсации ток

 

ЗСч. Счетоводно третиране на компенсациите на крайни небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.12.2021 г. – 31.12.2021 г.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Счетоводство - годишно приключване 

 

Отчитане на бизнес комбинация между предприятия под общ контрол съгласно НСС

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор  

 

ЗСч. ЗКПО. Относно предоставяне на ваучери за храна през 2022 г.

Георги Николов, Людмила Мермерска

 

ЗСч. Отчитане възстановяване на помощи, получени от ресторантьорския бизнес 

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

ЗСч. Отчитане на разходи за наем при договор с клауза за ежегодно индексиране

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор


ЗСч. ЗКПО. Отчитана на разходи за изготвяне на проект за кандидатстване за придобиване на ДМА

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор


ЗСч. ЗКПО. Отчитане подобрение на нает имот, придобит от наемателя преди изтичане срока на договора

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

ЗОПБ

 

ЗОПБ. Изплащане на дивиденти на съдружници

Александра Атанасова, адвокат


ЗОПБ. Изплащане на суми в брой за административни услуги на дружество-майка от ЕС

Александра Атанасова, адвокат

 

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

ЗДДФЛ. Попълване на Приложение № 10 при ползване на данъчно облекчение за дете и дете с увреждане

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Определяне на датата, към която апартамент в новопостроена сграда е „жилищен имот“

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Ползване на отстъпка от данъка за довнасяне при доходи от продажби чрез интернет и наем

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Подаване ГДД по чл. 50 на починало лице и ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Деклариране доходи на ЗС, облаган по реда на чл. 29а, дерегистриран през годината

Лорета Цветкова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Доходи от договори за разлика

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Дискусионно - цесия

 

Отново за цесията и защитата на личните данни

Доц. д-р Мартин Захариев, адвокат

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно внос на стока от Китай в Гърция с последваща продажба в Гърция

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно две последователни доставки на стоки, осъществени с един транспорт

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно транспортна услуга на ЧФЛ

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Право на ДК на фондация във връзка с дейност по съвместен проект

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно ДДС при продажба на имот

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Регистрация по чл. 97а и чл. 96 и облагане при договори за наем и туристически обект

Даниела Даракчиева, данъчен експерт


ЗДДС. Относно издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС при получени услуги

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Документална обоснованост при покупка на самолетни билети от нискотарифна авиокомпания

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Данъчна амортизационна норма на земеделска техника

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Частично субсидиране на разходи за храна  от работодателя

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Третиране на обезщетение за ранно пенсиониране при лице по ДУК

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДЗП. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Следващ брой

 

Следващ брой