Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.06.2022 г.

 


Акцентите са:

 

Актуална съдебна практика при продажба на дял.

 

Дискусионни казуси във връзка с прилагане на ЗДДС.

 

Данъчни задължения по ЗАДС и ЗДДС при внос на вино от страна от ЕС.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.