Съдържание (173/2022)

Съдържание (173/2022)

 

Счетоводство - годишно приключване 

 

Някои особености на счетоводното третиране на тантиемите

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. Относно определяне срок за ползване на търговска марка

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 


ЗСч. Относно документиране на загуби на суровина при производство и Наредба № 13а-10403

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 


ЗСч. Относно отчитане на разходи за създаване на нематериален актив

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

МФ относно отчитането на компенсациите за небитови потребители на електрическа енергия за месец декември 2021 г.

 

Дискусионно


ЗДДС. Относно подобрение на нает имот при прекратяване на договора

Даниела Даракчиева, данъчен експерт    

 

ЗДДС. Два казуса относно трайни насаждения, засадени върху арендувана земеделска земя (брак; отдаване под наем)

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Два казуса при дружество, прилагащо режим „касова отчетност“

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Актуално - разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗКПО

 

ЗКПО. Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за ваучери за храна

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Право на ваучери за храна като социален разход за собственик на ЕООД

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Третиране на ваучери за храна по 200 лв. на месец при работа по трудов договор при двама работодатели

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Относно извършени разходи за допълнително здравно осигуряване за непълнолетните деца на служители

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДС. ЗКПО. Относно нает автомобил, ползван за служебни и лични цели

Даниела Даракчиева, Румяна Йорданова

 

Актуално - OSS

 

ЗДДС. Наредба № Н-18. Продажба на софтуерни приложения в Амазон Германия и Амазон Великобритания

Моника Петрова, Юлия Калчева

 

Полезна информация 

 

Данъчни задължения по ЗАДС и ЗДДС при внос на вино от страна от ЕС

Мариянка Вълчанова, Ганка Петрова

 

Съдебна  практика

 

Тълкувателно решение на ВАС относно обхвата на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Третиране на услуги по съхранение на стоки от трета страна под режим „митническо складиране“ и митническо представителство   

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Три последователни доставки на стоки с един транспорт

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Две последователни доставки на стока, осъществени чрез използването на един транспорт

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Относно доставки на една и съща стока във верига, включваща и междинен доставчик 

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Доставка с доставчик българското дружество, в която участват три страни от ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

Наредба № Н-18/2006 г. Относно задължение за издаване на фискален бон при виртуален ПОС

Юлия Калчева, данъчен консултант


ЗКПО. Извършване на административни услуги от ЧЮЛ и Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


ЗДДФЛ. Срок на притежаване на земя за целите на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “б“ ЗДДФЛ при промяна на статута й 

Александра Атанасова, адвокат

 

Следващ брой

 

Следващ брой