Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.07.2022 г.

 


Акцентите са:

 

Третиране по реда на ЗДДС, ЗАДС и ЗКПО на различни казуси, свързани с изграждане, производство и търговия на електрическа енергия чрез фотоволтаици.

 

Данъчна практика по ЗДДФЛ относно доходи от продажба на електрическа енергия, произведена от собствена малка фотоволтаична електроцентрала.

 

Счетоводни казуси във връзка с изграждане на фотоволтаици.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.