Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.09.2022 г.

 


Акцентът е:

 

Промените в ЗИЗДДС (обн. ДВ. бр.58 от 23.07.2022 г.) и ППЗДДС (обн. ДВ. бр. 59 от 26. 07.2022 г.).  (продължение от бр. 175

 

Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове  (обн. ДВ. бр. 65 от 12.08.2022 г.).

 

Счетоводно и данъчно третиране на разпределяне на дивидент под формата на криптовалута.

 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи на работодателите за осигуряване на интернет свързаност.

 

Относно  разпоредбите на чл. 26, т. 3 и 4 на ЗКПО.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.