Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.10.2022 г.

 


Акцентът е:

 

Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби.

 

Актуален обзор на съдебна практика по ЗДДС.

 

Актуален обзор на съдебна практика по ЗКПО.

 

Относно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО при подажба на софтуер, закупен от дружество от трета страна с цел продажба на друго дружество от трета страна.

 

Относно третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ на медицински изделия, предоставяни с цел профилактика на персонала на компания, търгуваща с тях.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.