Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.11.2022 г.

 


Акцентът е:

 

Актуален обзор на данъчна практика по ЗКПО.

 

Казус относно фотоволтаици от гледна точка на ЗАДС, ЗМДТ и ЗСч.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.