Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.12.2022 г.

 


Акцентът е:

 

Ползване на данъчните облекчения за деца при годишното облагане на доходите за 2022 г.

 

Дивидент, авансов дивидент и скрито разпределение - разлики и проблеми.


ЗКПО. Ваучери за храна на напуснали /новопостъпили работници и служители.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.