Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 05.02.2022 г.

 


Акцентът е:

 

Подаване на информация за изплатените през 2022 г. доходи по трудови правоотношения със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

 

Подаване на информация за изплатените през 2022 г. доходи на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

 

Относно задължение за счетоводно отчитане и за подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО на сдружение на собствениците на сграда в режим на етажна собственост.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.