Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2011г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.