Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. (ред по ред) с примери

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.