Пример: Данъчно третиране на оперативен лизинг по МСФО 16

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.