Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.05.2023 г.

 

 

Акцентът е:

 

Последните промени в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Някои особености на валутната преоценка на притежаваните финансови активи.

 

Три казуса във връзка с документиране на услуги по настанявне в хотел. 

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.