Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.09.2023 г.

 

 

Акцентът е:

 

 

Някои често срещани грешки при отчитането на криптоактиви.

 

Последни промени в Търговския закон.

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (първо полугодие на 2023 г.) - продължение.

 

Третиране по реда на ЗСч, ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ при предоставяне на срочно право на строеж на ФЕЦ.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.