Дискусионно. Има ли санкция за недеклариране или грешно деклариране на касови наличности съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС?

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.