Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 04.12.2023 г.
 
 
Акцентът е:

 

Относно новото Приложение № 3 към Декларацията по чл. 55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО, подавано от предприятията.

 

Счетоводно и данъчно третиране на договора за лизинг, в контекста на принципа предимство на съдържанието пред формата

 
Кратък преглед на промените в Търговския закон (продължение).

 

Обзор на актуална съдебна практика по ЗКПО (продължение).

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.