Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане – І част (м. септември - декември 2023 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.