Следващ брой

Следващ брой 

 

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.05.2024 г.

 


Акцентът е:

 

Относно последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Казуси във връзка със Закона за ограничаване на плащанията в брой.

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (м. септември - декември 2023 г.) (продължение).

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (второ полугодие на 2023 г.) (продължение).

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.