Следващ брой

Следващ брой 

 

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.06.2024 г.

 


Акцентът е:

 

Казуси по ЗКПО във връзка с годишното приключване

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (м. януари -  април 2024 г.) 

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.