Промени, въведени със ЗИД на Закона за търговския регистър (обн. ДВ, бр. 34 от 29. 04. 2011 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.