ЗДДФЛ. Подадени повече от една Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци за първото тримесечие на 2013 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.