Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот при ликвидация на ЕООД в полза на собственика – физическо лице

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.