Изчисляване на сроковете по ДОПК. Продължаване на срока. Възстановяване на срока.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.