Задължение на предприятие - платец на доход за деклариране на доходи на физически лица, придобити/начислени през четвъртото тримесечие на 2013 г. в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.