Деклариране в Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. на прогнозираните авансовите вноски, дължими за 2013 г., с цел определяне на лихвата по чл. 89 от ЗКПО

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.