Попълване на новата Справка № 7 от Приложение № 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.