ЗКПО. Третиране на цесия в размер на 35 на сто от размера на вземането от длъжника

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.