ЗДДФЛ. Относно договор по чл. 235 от КТ за професионална квалификация с лице от Дом за деца лишени от родителска грижа

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.