ЗДДФЛ. Година на придобиване на дохода при продажба на дялове

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.