ЗКПО. Относно понятието "настояща стойност на активите" за целите на чл. 189б от ЗКПО

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.